referencia

PPKK distribúcia, s.r.o.

Miestna distribučná sústava na južnom Slovensku

Klient

Miestna distribučná sústava (MDS), ktorá distribuuje elektrinu a plyn odberateľom
v Priemyselnom Parku Kostolné Kračany. Ročne sústavou pretečie viac ako 20 000
megawatthodín plynu a viac než 12 000 megawatthodín elektriny. Tieto energie MDS
poskytuje 11 odberateľom, ku ktorým v roku 2023 pribúdajú 2 nové odbery o celkovej
plánovanej spotrebe viac ako 12 000 megawatthodín energií ročne.

Riešenie

Pre klienta, ktorý chcel MDS prevádzkovať, sme vybavili všetky povolenia od Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Vypracovali sme Technické podmienky distribúcie,
Prevádzkové poriadky, cenové návrhy a zmluvy s pripojenými odberateľmi. Vytvorili sme
web, zazmluvnili všetkých nájomcov/vlastníkov nehnuteľností v priemyselnom parku,
a vymysleli sme systém energetického dispečingu, monitorujúci spotreby, kapacity,
jalovú dodávku, dodržiavanie účinníka a prietoky plynu, ktorý sme aj implementovali.
K nemu sme pridali fakturačný systém a systém odovzdávania dát do OKTE a do
nadradených distribučných sústav. MDS sme potom komplexne riadili a jej úplne
funkčnú prevádzku odovzdali klientovi v apríli 2023.