referencia

HYZA Topoľčany

Stabilný líder na slovenskom trhu s hydinou a hydinovými výrobkami

Klient

Spoločnosť HYZA a.s. má v súčasnej dobe dominantné postavenie
na trhu v hydinárskom priemysle SR. Zastrešuje 30% trhu a je najväčším
a najvýznamnejším podnikom hydinárskeho priemyslu na našom území.

Riešenie

Naše riešenie je navrhnuté tak, aby dokázalo návratnosť investícií za menej ako dva roky, bonusom navyše je aj splnenie právnych požiadaviek EÚ. Zákazníkovi sme poskytli prístupný grafický prehľad spotreby elektriny, vody a plynu v reálnom čase, ako aj prevádzkové veličiny výrobných strojov. Výsledkom bolo nastavenie systému automatického upozorňovania a riadenia spotreby v chladiacich tuneloch pri dodržaní maximálnej kapacity v 15-minútovom intervale. Vývoj nových príležitostí každý mesiac bol rozhodujúci pre znásobenie výhod a získanie ešte väčšej dôvery. Dokázali
sme prekonať očakávania v oblasti úspor nákladov na energiu.