240000EUR


sporíme našim zákazníkom každý rok

Podnikáte a náklady na energie tvoria dôležitú časť vašich výdavkov?Ste na správnej adrese.

Počítajte, koľko z nasledujúcich tvrdení je pravdivých o vašej spoločnosti:

Náklady na energie tvoria viac ako 100 tisíc eur ročne

Náklady na energie nám za posledné 3 roky stúpli o viac, než je miera inflácie

Nevieme presne povedať, ktoré naše spotrebiče majú akú spotrebu a aký za ňu ponúkajú výkon

Optimalizáciu faktúr za energie nerobíme každý štvrťrok

Nevieme presne identifikovať, čo všetko sa skrýva za rôznymi fixnými, distribučnými a prenosovými poplatkami na faktúrach za energie

O faktúry za energie sa nám štandardne starajú účtovníci, príp. to riešia s energetikom, ktorý má na starosti celú prevádzku energetických zariadení

Energie si každoročne/raz za X rokov sami tendrujeme a hľadáme najnižšiu cenu

Nemáme žiadnu vlastnú výrobu elektriny, ani tepla

Ak sú aspoň 3 z vyššie uvedených tvrdení pravdivé aj vo vašej firme, poďme sa porozprávať. Naša úloha je jednoznačná: tvoríme aktívnych odberateľov. Takých, ktorých sa žiadne z vyššie uvedených tvrdení netýka.

Ako a prečo?

Energetika sa týka nás všetkých. Ako odberateľ ste štandardne na úplnom konci reťazca, a musíte akceptovať to, čo regulátor, výrobcovia energií, veľké distribučné monopoly a dodávatelia elektriny, plynu a tepla pre vás nachystajú.

Zmeňte to!

Prestaňte pasívne akceptovať, čo sa okolo vás deje, a aktívne sa zapojte do veľkej
energetickej hry, ktorá sa v celej Európe rozohráva. Dá sa to?

Prvá fáza

Optimalizujte existujúce odbery

Začnite merať čiastkové spotreby a vyhodnocovať výsledky meraní

Optimalizujte na základe výsledkov

Opakujte kroky B a C na pravidelnej báze

Druhá fáza

Identifikovať priestor na inštaláciu vlastných zdrojov energie

Uzatvoriť zmluvy o pripojení zdrojov a výkupe energií

Implementovať systém riadenia zdrojov, spotrieb a skladovania energií

Zmeniť mentálne nastavenie: „Energia už nie je len náklad, ale aj výnos.“

Náš tím

Mária

Mária Haluzická

Mária pôsobí v energetike od roku 2005. Prešla si odbornými a manažérskymi rolami v Západoslovenskej energetike, v rámci interim manažmentu pomáhala aj v Stredoslovenskej energetike. Od roku 2018 podniká a pomáha podnikateľom a samosprávam nastaviť energetický manažment. Je držiteľkou oprávnení na podnikanie v elektroenergetike a tepelnej energetike.

Vlasťo

Vlastimil Mazal

Vlasťo vyštudoval diplomaciu a manažment, ale od roku 2007 pôsobí v energetike. Do roku 2014 bol členom senior manažmentu Západoslovenskej energetiky. Od 2015 podniká a medzi jeho špecializácie okrem nastavenia energetického manažmentu patrí aj výroba elektriny a tepla a zakladanie a riadenie distribučných sústav pre elektrinu a plyn.

Gazďo

Martin Gazdík

Gazďo vyštudoval odbor Internetovej Bezpečnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Od roku 2016 sa venuje návrhom riešení pre certifikované meranie a zber dát, ako aj telemetriu – zaručený prenos dát. Okrem toho je držiteľom certifikácie pre SCADA a MaR systémy.

Feri

František Sokolovský

Feri vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dlhodobo pôsobil vo viacerých spoločnostiach, kde sa venoval analýze dát, ako aj návrhom a realizácií rôznych databázových či reportovacích systémov na interpretáciu a uchovávanie dát.

Referencie

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi

Môže byť osobné alebo online. Náš tím má dlhoročné skúsenosti s riadením energetických projektov, oddelení a spoločností. Elektrina, plyn, teplo, voda – na každú komoditu zvlášť a na všetky spoločne dokážeme nájsť tie optimálne riešenia klientovi na mieru.

Kontaktný formulár