referencia

ZIN KOVO

Kovovýroba Hronský Beňadik

Klient

Spoločnosť ZIN poskytuje kompletný systém ochrany pred bleskom. Práve spotreba energií je pre zákazníka kritická, nakoľko tvorí podstatnú časť jeho prevádzkových nákladov.

Riešenie

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií aj v optimalizácii výrobných a nevýrobných procesov.